ΙΝΕΣ

Μαλλί : Ίνα από τρίχωμα προβάτου (OVIS ARIES)']

Αλπακάς, λάμα, καμηλό, κασμίρ, μοχέρ, αγκορά, βικούνα, γιάκ, γουανάκο, κασγκόρα, καστόρ, λούτρ, προπορευόμενης ή όχι της ονομασίας «μαλλί» ή «τρίχα»: Τρίχες των εξής ζώων: αλπακά, λάμας, καμήλας, αιγός, κασμίρ, αιγός Αγκύρας, κουνέλι Αγκύρας, βικούνας, γιάκ, γουανάκο, αιγός κασγκορά (διασταύρωση αιγός κασμίρ και αγκορά)

Μετάξι : Ίνες προερχόμενες αποκλειστικά από έντομα που κλώθουν μετάξι.

Βαμβάκι: Ίνες προερχόμενες από τους σπόρους του βαμβακιού (GOSSYPIYM).

Καπόκ: Ίνα λαμβανόμενη από το εσωτερικό του καρπού του δένδρου καπόκ (CEIBA PENTANDRA)

Λινάρι: Ίνα λαμβανόμενη από το στέλεχος του φυτού λινάρι (LINUM USITATISSIMUM)

Καννάβι: Ίνα λαμβανόμενη από το στέλεχος του φυτού καννάβι (CANNABIS SATIVA)

Γιούτα: Ίνα λαμβανόμενη από το στέλεχος των φυτών CORCHORUS OLITORIUS και CORCHORUS CAPSULARIS. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου εξομοιώνονται προς την γιούτα οι ίνες που λαμβάνονται από το στέλεχος των φυτών: HIBISCUS CANNABIUS, HIBISCUS SABDARIJJA, ABUTILON AVICENNAE, URENA LOBATA, URENA SINUATA.

Άμπακας (καννάβι βανίλας) : Ίνα λαμβανόμενη από το φύλλο των φυτών MUSA TEXTILIS.

Άλφα: Ίνα λαμβανόμενη από το φύλλο του φυτού STIPA TENACISSIMA.

Κόϊρ (ίνα κοκοφοίνικα): Ίνα λαμβανόμενη από τον καρπό του κοκοφοίνικα (COCOS NUCIFERA)

Σπαρτόϊνα (ίνα τζενίστα): Ίνα λαμβανόμενη από το στέλεχος του CYTISUS SCOPARIUS και ή του SPARTIUM JUNCEUM.

Ραμί: Ίνα λαμβανόμενη από το στέλεχος των Ασιατικών φυτών BOCHMERIA NIRCA και BOCHMERIA και TENACISSIMA

Σιζάλ: Ίνα λαμβανόμενη από τα φύλλα του φυτού αγόνη ή αγανή.

SUNN: Ίνα προερχόμενη από τον τρίτο χιτώνα (LIBER) του φλοιού του φυτού CROTALARIA JUNCEA).

Ηenequem: Ίνα προερχόμενη από τον τρίτο χιτώνα του φλοιού του φυτού AGAVE FOYRCROYDES.

Μaguey: Ίνα προερχόμενη από τον τρίτο χιτώνα του φλοιού του φυτού AGAVE CANTALA.

Oξεϊκή ίνα: Ίνα οξεϊκής κυτταρίνης της οποίας το ποσοστό των ακετυλιωμένων υδροξυλομάδων κυμαίνεται μεταξύ 74% και 92%.

Αλγινική ίνα

Ίνα λαμβανόμενη από μεταλλικά άλατα του Αλγινικού οξέος.

Χαλκαμμωνιακή ίνα: Ίνα από αναγεννημένη κυτταρίνη λαμβανόμενη δια της μεθόδου της χαλκαμμωνίας.

Μοντάλ: Ίνα αναγεννημένης κυτταρίνης λαμβανομένης μέσω μιας τροποποιημένης διαδικασίας βισκόζης με μεγάλη δύναμη θραύσεως και όταν είναι βρεγμένη μεγάλο συντελεστή ελαστικότητας. Η δύναμη θραύσεως (ΒC) της ίνας με κανονική περιεκτικότητα υγρασίας και η δύναμη (BM) που απαιτείται για την επιμήκυνση της βρεγμένης ίνας κατά 5% πρέπει να είναι:ΒC (σε DENTINEWTON) ≥1,3√T +2TΒM (σε DENTINEWTON) ≥0,5√Tόπου Τ είναι η μέση μάζα ανά μονάδα μήκους εκφρασμένη σε CECIDEX.

Πρωτεϊνική ίνα: Ίνα λαμβανόμενη από φυσικές πρωτεϊνικές ουσίες, αναγεννημένες και σταθεροποιημένες με χημικές ουσίες.

Τριοξεική ίνα: Ίνα από οξεική κυτταρίνη της οποίας τουλάχιστον το 92% των υδροξυλομάδων είναι ακετυλιωμένες .

Ίνα βισκόζης (τεχνητό μετάξι): Ίνα από αναγεννημένη κυτταρίνη λαμβανομένη δια της μεθόδου της βισκόζης για την παραγωγή συνεχούς νήματος και μη συνεχών ινών.

Ακρυλική ίνα: Ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια περιέχουσα ακρυλονιτριλική ομάδα στην άλυσο τουλάχιστον 85% (κατά μάζα ).

Χλωροΐνα: Ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια που περιέχει στην άλυσο μονομερείς ομάδες βινυλοχλωριδίου ή βινυλιδενοχλωριδίου άνω του 50% (κατά μάζα)

Φθοροΐνα: Ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια που λαμβάνονται από αλειφατικούς μονομερείς φθοροάνθρακες

Μοντακρυλική: Ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια που περιλαμβάνει στην άλυσο ακρυλονιτριλικές ομάδες μεταξύ 50% και 85% κατά μάζα.

Πολυαμιδική ή νάϋλον: Ίνα συνθετικών γραμμικών μακρομορίων που περιέχουν στην αλυσίδα επαναλαμβανόμενους αμιδικούς δεσμούς το 85% των οποίων συνδέεται με αλειφατικές ή κυκλοαλειφατικές ομάδες.

Αραμιδική: Ίνα συνθετικών γραμμικών μακρομορίων που αποτελούνται από αρωματικές ομάδες συνδεόμενες μεταξύ τους με αμιδικούς και ιμιδικούς δεσμούς των οποίων τουλάχιστον το 85% συνδέεται απ' ευθείας με δύο αρωματικούς πυρήνες ο αριθμός των ιμιδικών δεσμών, όταν αυτοί υπάρχουν, δεν δύναται να ξεπερνά τον αριθμό των αμιδικών δεσμών.

Πολυιμιδική: Ίνα συνθετικών γραμμικών μακρομορίων που περιέχουν στην αλυσίδα επαναλαμβανόμενες ιμιδομάδες.

Λυοσέλ (ΣΗΜ.2): Ίνα αναγεννημένης κυτταρίνης λαμβανομένης μέσω μιας διαδικασίας διάλυσης και νηματοποίησης σε οργανικό διαλύτη, χωρίς σχηματισμό παραγώγων.

Πολυεστερική : Ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια , η οποία περιλαμβάνει στην άλυσο εστέρα διόλης και τερεφθαλικό οξύ, τουλάχιστον 85% κατά μάζα.

Ίνα πολυαιθυλενίου: Ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια κεκορεσμένα από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες μη υποκατεστημένους.

Ίνα πολυπροπυλενίου: Ίνα σχηματιζόμενη από κεκορεσμένα γραμμικά μακρομόρια αλειφατικών υδρογονανθράκων των οποίων ένα στα δύο άτομα άνθρακος φέρει ως διακλάδωση μεθυλομάδα σε συμμετρική διάταξη χωρίς μεταγενέστερες υποκαταστάσεις.

Πολυλακτίδιο: Ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια, περιέχουσα στην άλυσο τουλάχιστον 85% (κατά μάζα) μονάδες εστέρα γαλακτικού οξέος προερχόμενες από φυσικά σάκχαρα, και η οποία έχει σημείο τήξης τουλάχιστον 135Ο C.

Ίνα Πολυκαρβαμιδίου: Ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια που περιλαμβάνει στην άλυσο επαναλαμβανόμενες ομάδες ουριϋλενίου (ΝΗ-CO-NH).

Ίνα Πολυουρεθάνης: Ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια που περιλαμβάνει στην άλυσο επαναλαμβανόμενες ομάδες ουρεθάνης.

Βινυλική Ίνα: Ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια των οποίων η άλυσος συντίθεται από πολυβινυλική αλκοόλη με ποικίλους βαθμούς ακετυλιώσεως.

Τριβινυλική Ίνα: Ίνα σχηματιζόμενη από το τριμερές του ακρυλονιτριλίου από το μονομερές του βινυλοχλωριδίου και ενός τρίτου βινυλικού μονομερούς από τα οποία κανένα δεν υπερβαίνει το 50% της συνολικής μάζας.

Ελαστομερής Ίνα : Ίνα ελαστική συνιστάμενη είτε από φυσικό ή συνθετικό πολυϊσοπρένιο είτε από ένα ή περισσότερα πολυμερισμένα διένια με ή χωρίς ένα ή περισσότερα βινυλικά μονομερή και η οποία, όταν υπό την επίδραση δύναμης έλξης επιμηκύνεται μέχρι του τριπλασίου του αρχικού μήκους της, επανέρχεται ταχέως και κατ' ουσίαν στο αρχικό μήκος αμέσως μόλις αφαιρεθεί η δύναμη έλξης.

Ελαστομερής πολυουρεθάνη: Ελαστική ίνα συνιστάμενη από πολυουρεθάνη τουλάχιστον κατά 85% κατά μάζα, η οποία όταν υπό την επίδραση δύναμης έλξης επιμηκύνεται μέχρι του τριπλασίου του αρχικού μήκους της, επανέρχεται ταχέως και κατ' ουσίαν στο αρχικό μήκος αμέσως μόλις αφαιρεθεί η δύναμη έλξης.

Ίνα υάλου: Ίνα συνιστάμενη από γυαλί.

ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε | Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα 2018
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε