Διεύθυνση Εργοστασίου: Αλ. Παναγούλη 64 Ν. Ιωνία, Τ.Κ. 14234

Τηλεφωνικό Κέντρο : 210-2799322,  Fax : 210-2799173

email: info@triaalfa.gr